BUDO KENSHO (BUDOKONSTITUTION)

 

 

 

 

1977 bildades Nippon Budo Kyogikai (Japanska Budorådet) som är en samling av olika budoorganisationer såsom judo, kendo, karate etc. 1981 bildades, inom detta råd, ett utskott som hade till uppgift att undersöka budos egenskaper och grundläggande idéer. De skulle med andra ord klargöra vad budo egentligen är. Efter sex års forskning etablerades (1987) sex paragrafer som går under namnet Budo Kensho. Nakabayashi (1992)

 

Som vi tidigare nämnt har budo utvecklats genom århundraden av historiska och sociala förändringar i Japan. Idag har budoarterna spridits över hela världen och tyvärr har dess sanna anda inte bevarats överallt. För att klargöra vad budos grundläggande inriktning egentligen är så kan Budo Kensho vara till stor hjälp.

 

Ändamål (Mukuteki)

 

 

§.1. Budo har som sitt ändamål, genom att träna både kropp och själ med Bugi (kamptekniker), att finslipa karaktär, höja kunskapen och utbilda kompetenta personer.

 

Träning (Keiko)

 

 

§.2. Vid träning skall man följa Reigi  (etikett) hela tiden, sätta värde på grundträning utan att hänge sig enbart åt teknisk träning, träna med själ och teknik samt kropp som en enhet (Shin Gi Tai, shin = själ, gi = teknik, tai = kropp).

 

Tävling (Shiai)

 

 

§.3. Vid tävling eller uppvisning i kata skall man uppvisa den budoanda som man länge har tränat, försöka sitt bästa utan att vara stolt om man vinner eller ledsen om man förlorar. Behåll en moderat attityd.

 

Dojo

 

 

§.4. Dojo är en plats där man tränar sin själ och kropp. Man skall följa disciplin och Reigi (etikett), ta hänsyn till tysthet, renhet och säkerhet, sträva efter att behålla en värdig miljö.

 

Undervisning (Shido)

 

 

§.5. Vid undervisning, alltid sträva efter att finslipa karaktären, engagera sig i studier av teknik och dess teori, träna kropp och själ utan att vara bunden till vinst eller förlust, skicklighet i tekniker, behålla sin förebild som instruktör.

 

Främjandet (Fukyu)

 

 

§.6. Vid främjandet skall vi utnyttja egenskaperna i traditionell budo, från internationell synpunkt berika innehållet och befordra studier och utveckling av budo.

 

(Nakabayashi, 1992)

Översatt till svenska av Shingo Ohgami.

 

 Japanska Budoförbundet består följande medlemsförbund:

 

 

Zen Nihon Judo Renmei (All Japan Judo Federation)

Zen Nihon Kendo Renmei (All Japan Kendo Federation)

Zen Nihon Kyudo Renmei (All Japan Kyudo Federation)

Nihon Sumo Renmei (Japan Sumo Federation Inc.)

Zen Nihon Karatedo Renmei (Karate Federation Inc.)

Aikikai Foundation Inc.

Nippon Shorinji Kempo Renmei (Shorinji Kempo Corp.)

Zen Nihon Naginata Renmei (Naginata Federation Inc)

Zen Nihon Jukendo Renmei (Jukendo Federation Inc.)

Nippon Budokan Inc.

 

 

Organisationsnummer: 802415-3804 (Bushido Luleå Budoklubb).

Postgiro: 32 92 00-0 (Bushido Luleå Budo Klubb)

Telefon: +46 (0)90-695 75 18

Fax:        +46 (0)921-21 48 04

E-post:   info@luleawadokai.se

Web:       www.luleawadokai.se