FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR LULEÅ WADOKAI KARATEDO.

 

Respekt

- Visa alltid respekt och förståelse för instruktörer och andra elever

Innan träning

- Kom i tid, du skall vara ombytt och klar innan träning startar

- Sköt toalettbesök innan träning, under träning tillåts ej toalettbesök (utom i nödfall)

- Ta alltid av skorna måste du medföra dessa in i Dojon p.g.a stöldrisk placera dessa prydligt mellan hallvägg & skjutvägg i Dojon (Luleå).

- Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet

- Ta av ringar, halsband, örhängen o.d p.g.a skaderisk.

- Dräkt skall vara hel och ren

- Sköt din hygien, fötter och händer skall vara rena och naglar klippta p.g.a skaderisk.

 

I dojon (träningslokalen)

- Dräkt och bälte skall alltid vara på

- Buga när du går in i dojo’n

- Buga när du går ut ur dojo’n

 

Om du är sen

- Avvakta ev. uppställning, sedan går du in

- Ställ ifrån dig dina saker, sätt dig i Seiza-ställning vid dörren och avvakta tecken från instruktör.

- För att få upp värmen gör du 10 armpress innan du ansluter till gruppen

 

Påbörja träning

- På tecken (seiretsu) ställ upp på linje, högre bälten till höger

- Sitt ned (seiza), gå ner med vänster knä i golvet först

- Meditera (mokuso), sluta meditera (mokuso yame)

- Buga framåt (shomen ni rei)

- Buga åt varandra (otagai ni rei), elever svarar (onegai shimasu ~ välkommen att träna)

- Stå upp (kiritsu), höger ben upp först

 

Under träning

- Undvik onödigt prat (prata inte sönder träningen)

- Tystnad och koncentration skall prägla träningen

- Lämna ej dojon’n utan att ha fått tillåtelse från instruktör

- Tekniker kan skilja sig något mellan instruktörer, du skall utföra dem som du blir instruerad

 

Avsluta träning

- Avslutar träning på samma sätt som man påbörjar

- Undantag: elever svarar (arigato gozaimashita ~ varmt tack)

 

Om “Onegai shimasu”

 

Onegai shimasu betyder att jag vill be om något. Hur jag

säger det och i vilket sammanhang ger Onegai shimasu dess

betydelse.

 

Använt av elev till lärare betyder det ”Var vänlig och

undervisa mig.” Denna begäran är stark och innefattar något

som man riktar till sig själv ”jag skall göra mitt yttersta

för att kunna lära mig allt av Er” och till läraren; träna mig

hårt, kritisera mig, var vänlig, visa mina brister. Jag

överlämnar mig helt och hållet till Er.

 

Riktat till träningspartner innebär det, oavsett vem denne

träningspartner är, man betraktar också denne som sin lärare.

Man vill träna i en anda av tacksamhet; Onegai shimasu.

I lärarens bruk av Onegai shimasu gentemot sina elever innebär

detta nästan samma som när eleven använder det; tacksamhet

över att alla samlats på detta sätt för att träna tillsammans.

Ett löfte att delge sin kunskap och göra sitt allra bästa.

 

Läraren betraktar varje enskild elev som sin lärare vilket

uttrycker en önskan att eleverna skall undervisa läraren.

 

I detta Onegai shimasu finns ingen självisk önskan. Att bli

arg på sin träningspartner eller lärare motsvarar att man

bryter löftet som Onegai shimasu betyder. Därför behöver vi

heller inte be om ursäkt om vi råkar exempelvis slå för hårt.

 

Att vi inte vill skada vår träningspartner ingår i Onegai shimasu.

 

Andan skall vara så i dojon, att man egentligen inte behöver

yttra ordet Onegai shimasu.

 

Samma paradox gäller i det att vi tränar denna traditionella japanska

stridsform hårt och fullt ut, vi omdanas förhoppningsvis till allt fredligare,

ödmjukare och vänligare som människor.

 

Genom att ständigt förfina våra tekniker, förfinar vi vår personlighet

 

Fysisk kontakt

 

Träningen är kroppsnära.

Klockor, smycken av olika slag, skall tas av före träning för

att undvika skador. Finger- och tånaglar skall klippas så att

det inte tillfogar dina träningskamrater eller dig själv

skada.

 

Långt hår skall bindas upp ordentligt bak på huvudet.

Händer och fötter, kroppshygienen skall skötas så att man är

ren och med en god hygien visar träningskamraterna respekt.

 

Karate är fysisk kontakt och det är oundvikligt att det ibland

gör ont. Detta ”ont” kan bero på att man utsatts för en för

hård teknik. Eftersträva alltid maximal kontroll för att

undvika att skada dina träningskamrater på ett sätt som gör

att träningen blir ett olustigt moment då det är dig man

nödgas träna med.

 

Låt inte din träningskamrats kropp vara den

som stoppar din dåligt kontrollerade teknik. I den stund det

kan hända att en teknik smärtar, utgå från att det inte är

avsiktligt genom att bli arg på din träningspartner.

 

Är tekniken för hård vid upprepade tillfällen, signalera detta på

ett tydligt men vänligt sätt till din träningspartner.

 

Det kan också förhålla sig så att man som nybörjare, ovan vid fysisk

kontakt, tycker att slag och spark är obehagligt och ryggar

eller säger ”aj” fast det egentligen inte gör ont, bara

”känns”.

 

Lita på din träningspartner. Lita på att han eller hon inte

vill skada dig men att, om du ryggar och flyttar dig för att

undvika kontakt, du omöjliggör för din partner att träna

korrekt. Därför måste du som tränar vara 100% närvarande och

fullt förstå instruktioner och vad övningen skall resultera i.

 

Detta gör du genom att svara ”hai” när instruktionen förmedlas

och genom att buga och säga ”Onegai shimasu” till din

träningspartner när träning inleds.

 

Allt efter som du tränat din kropp och blivit erfaren i

träningen kommer du finna att mycket av det som i början

föreföll som obehagligt hårt, inte längre är så och att du

också utan att distraheras kan klara en situation som gör

”ont”. (Jämför med att klappa händer hårt. Det bränner i

handflatorna, smärtar, fast du tolererar det för att

handklappet skall bli ljudligt.)

 

I dojon får du inte träna kumite (sparring) eller andra moment på ett vårdslöst sätt, kom ihåg att du ytterst själv är ansvarig för din egen säkerhet samt att se till att du inte åsamkar din träningspartner onödig risk eller skada.

Instruktören har ansvaret för att de instruktörsledda träningarna/övningarna utförs på ett så säkert sätt som möjligt för att inte utsätta sina elever för onödig fara.

Kom ihåg att vi är kollektivt ansvariga för vad som sker i

dojon därför måste vi ha vetskap om vad som sker så inga skador

uppstår på grund av tränandes omdömeslöshet.

 

Var medveten om att oförutsedda olyckor kan uppstå utan uppsåt eller oaktsamhet.

Om så skulle inträffa försök då att vara så behjälplig som möjligt till instruktör och träningspartner.

Om du själv skulle drabbas förstå då att din instruktör och träningskamrater gör allt de kan för att hjälpa dig och om du på något sätt kan underlätta deras vårdinsats gör detta.

 

 

Organisationsnummer: 802415-3804 (Bushido Luleå Budoklubb).

Postgiro: 32 92 00-0 (Bushido Luleå Budo Klubb)

Telefon: +46 (0)90-695 75 18

Fax:        +46 (0)921-21 48 04

E-post:   info@luleawadokai.se

Web:       www.luleawadokai.se