Kontakt Information

 

Chefsinstruktör

 

Pontus Johansson

 

Dojo Adress:

 

Luleå

 

Arcushallen

Lokal: Karlsvik

 

Boden

 

Bodens Bushidocenter

Prinsgatan 28

 

Kansli Adress:

ABCD Budokai SVERIGE

Grossistvägen 35

961 40 Boden

 

Tel: 090-695 75 18

 

FAX: 0920/21 48 04

 

Organisationsnummer: 802415-3804 (Bushido Luleå Budoklubb).

Postgiro: 32 92 00-0 (Bushido Luleå Budo Klubb)

(Vänligen ange på inbetalningar "Karate sektionen")

medlemsavgiften är 400kr/terminFörhållningsregler i DojonWorldWideWeb: www.wadokai.bushido.nu, www.luleawadokai.se

 

E-post: info@luleawadokai.se

 

Organisationsnummer: 802415-3804 (Bushido Luleå Budoklubb).

Postgiro: 32 92 00-0 (Bushido Luleå Budo Klubb)

Telefon: +46 (0)90-695 75 18

Fax:        +46 (0)921-21 48 04

E-post:   info@luleawadokai.se

Web:       www.luleawadokai.se