Luleå Wadokai Karate Do är egentligen Karatesektion i Bushido Luleå Budoklubb som också har Kendo, Naginata och Aikido under sitt paraply.

Man har dock bestämt att sektionerna ska kunna arbeta som "oberoende moduler" men ändå åtnjuta fördelarna med samhörigheten i en förening med många medlemmar.

 

Huvudföreningen är också registrerad hos Svenska Budoförbundet, Svenska Karateförbundet och Svenska Handikappidrottsförbundet.

 

Policyn att varje sektion i föreningen är i mesta mån en egen enhet har fört med sig att varje sektion kunnat profilera sig efter sina behov.

 

Därför heter alltså sektionerna följande:

 

Karate = Luleå Wadokai Karate Do.

 

Kendo = Luleå Kendo.

 

Aikido = Luleå Aikidoklubb.

 

Naginata = Luleå Naginata.

 

Därför kommer denna text om "klubbens" inriktning att gälla enbart Luleå Wadokai och inte någon av de andra sektionerna.

 

Luleå Wadokai Karate Do använder i sin logo det märke som används i skiftande utsträckning av klubbar och organisationer anslutna till JKF Wado-Kai i Japan.

 

Luleå Wadokai Karate Do startades 1998 den 8:e september av, med och för funktionshindrade.

De två första åren generellt på prov i Bushido Luleå Budoklubb sedan år 2000 beviljades Karatesektionen officiellt inträde i Svenska Budoförbundet och ett målmedvetet arbete med verksamheten kunde påbörjas.

 

Vad är då klubbens inriktning?

 

Klubben startades med huvudmålet att göra det möjligt för funktionshindrade att träna Budo i Luleå.

Även om vi väldigt glädjande upptäckt att även personer utan funktionshinder kan tänka sig att träna Budo med oss som är funktionshindrade!!

Och vi hoppas att båda dessa inriktningar ska kunna växa och utvecklas i symbios under många, många år?

 

Eftersom alla oavsett om man har funktionshinder eller inte kan studera Budo så har detta kommit att genomsyra klubbens inriktning.

 

Det har dock åter igen visat sig att även om vi inte tränar Karate med vare sig tävling eller självförsvar som huvudändamål så har utövare med de mest skilda inställning till sin kampkonst kommit att trivas hos oss.

 

Klubbens yttersta mål är att tillhanda hålla för våra medlemmar möjlighet att utifrån sina möjligheter utvecklas genom livet och i en positiv miljö med studier på "kampens väg" Budo.

 

Allt detta låter kanske krångligt eller mossigt?

Men bästa sättet att förstå vad vi menar är att besöka oss och deltaga på våra träningar...

 

 

Föreningens inrikting.

Organisationsnummer: 802415-3804 (Bushido Luleå Budoklubb).

Postgiro: 32 92 00-0 (Bushido Luleå Budo Klubb)

Telefon: +46 (0)90-695 75 18

Fax:        +46 (0)921-21 48 04

E-post:   info@luleawadokai.se

Web:       www.luleawadokai.se